Mode:         
Thứ hai, ngày 16/07/2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9!

CÁC BAN TƯ VẤN

 BAN TƯ VẤN  VỀ DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT VÀ TÔN GIÁO

1

Ông Nguyễn Đình Nguyện

 Trưởng Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện – Trưởng Ban

2

Ông Tô Văn Đào

 Cán bộ hưu trí – Phó Trưởng Ban

3

Ông Phạm Ngọc Điển

 Cán bộ hưu trí – Ủy viên

4

Ông Lê Đình Thành

Trưởng phòng Tư pháp huyện - Ủy viên

5

Ông Võ Văn Tưởng

 Cán bộ hưu trí – Ủy viên

6

Ông Trần Văn Võ

Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Định Nam - Ủy viên

7

Ông Nguyễn Thọ

Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Hà Lam- Ủy viên Thường trực, Thư ký 

 BAN TƯ VẤN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Ông Đỗ Võ Bán

 Cán bộ hưu trí – Trưởng Ban

2

 Ông Tô Đình Trị

Cán bộ hưu trí – Phó Trưởng Ban

3

Ông Trương Công Thuận

 Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện – Ủy viên

4

Ông Nguyễn Tấn Bình

 Cán bộ hưu trí – Ủy viên

5

Bà Lê Thị Thanh Mai

 Chủ tịch Hội Từ thiện huyện - Ủy viên

6

Ông Trần Ngọc Nhân

 Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Phục - Ủy viên

7

Bà Phan Thị Hiệp

Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Định Bắc - Ủy viên Thường trực, Thư ký 

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
Địa chỉ: tổ 09 - Thị trấn Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.874248 - Fax: 02353.874248
Email: mattranthangbinh@gmail.com
Phát triển bởi UBMT Huyện Thăng Bình

Tổng số lượt truy cập

16988

Đang online

1