Mode:         
Thứ hai, ngày 16/07/2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9!

Chi tiết tin

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII

Người đăng: SupperAdmin Ngày đăng: 2018-05-11 07:45:27 Lượt xem: 103

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam;


Hội nghị Trung ương 7 đã bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đảng.

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (9/5):

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Tiểu sử tóm tắt Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn

- Họ và tên: Trần Thanh Mẫn.

- Sinh ngày: 12/8/1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần gia đình: Trung nông.

- Vào Đảng ngày: 25/8/1982;    Chính thức ngày: 25/8/1983.

- Trình độ đào tạo:                    

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.                                                    

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ Kinh tế.                                                    

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X;

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI;

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII;

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII;

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV;

Tóm tắt quá trình công tác:

+ 7/1979 - 12/1987: Cán bộ, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, Huyện ủy viên huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ 1/1988-8/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ. Đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân lý luận chính trị tại Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.

+ 8/1994-12/1999: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

+ 12/1999-12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

+ 1/2004-3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  

+ 3/2008 -01/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

+ 1/2011- 9/2015: Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ.

+ 10/2015-3/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

+ 4/2016- 6/2017: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

+ Từ 6/2017: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ.

+ Ngày 9/5/2018, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.
                                                                                                                                                                   M.L.

Tác giả: Quản trị

[Trở về]

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
Địa chỉ: tổ 09 - Thị trấn Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.874248 - Fax: 02353.874248
Email: mattranthangbinh@gmail.com
Phát triển bởi UBMT Huyện Thăng Bình

Tổng số lượt truy cập

16989

Đang online

2