Mode:         
Thứ hai, ngày 16/07/2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9!

Chi tiết tin

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thị trấn Hà Lam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Người đăng: Nguyễn Tấn Trọng Ngày đăng: 2018-09-13 06:51:54 Lượt xem: 767

Ngày 12/9/2018, Đại hội MTTQ thị trấn Hà Lam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức trang trọng. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Long- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo các ban của Mặt trận tỉnh, Đại biểu huyện Thăng

Huyện Thăng Bình tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ cấp xã

Ngày 12/9/2018, Đại hội MTTQ thị trấn Hà Lam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức trang trọng. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Long- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và  lãnh đạo các ban của Mặt trận tỉnh, Đại biểu huyện Thăng Bình có ông Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; Ông Hồ Văn Minh – HUV, CT Uỷ ban MTTQ huyện; Ông Nguyễn Văn Đông – HUV, PCT Uỷ ban MTTQ huyện và các vị trong Ban Thường trực Mặt trận huyện; Đại biểu CT MTTQ Việt Nam 21 xã; Đại biểu lãnh đạo Thị trấn Hà Lam và 95 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Hà Lam.

 

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ Thị trấn Hà Lam đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; cuộc vận động “vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhiệm kỳ qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Mặt trận thị trấn Hà Lam đã xây dựng nhiều mô hình thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 37 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và trao 17 con bò sinh sản và trao phương tiện sinh kế trị giá 355.000.000đ. Ngoài ra, Mặt trận cùng với chính quyền, các tổ chức thành viên, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện đã tổ chức huy động trong nhân dân với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm, sẻ áo” để tham gia cứu trợ đồng bào bị nạn, tổng số tiền trên hàng trăm triệu đồng góp phần cùng với Đảng, chính quyền giúp đỡ nhiều gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn ổn định cuộc sống và sản xuất. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3,52%; công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, khuyến học khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, các chương trình phối hợp về an toàn giao thông, dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm HIV/ADS… đạt được nhiều kết quả. Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đến nay toàn Thị trấn có 11/15 tổ dân phố đạt tổ văn hóa, có 12/15 tổ có nhà sinh hoạt văn hóa, trong đó có 6 nhà sinh hoạt văn hóa được xây mới với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, có 4279/4558 hộ đạt GĐVH chiếm tỷ lệ chiếm 93,87%.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Thị trấn Hà Lam tiếp tục đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị ở địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở để tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Hồ Văn Minh – HUV, CT Uỷ ban MTTQ huyện ghi nhận những kết quả công tác mặt trận Thị trấn Hà Lam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến. Trong đó, tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, nâng cao tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. MTTQ thị trấn Hà Lam cần quan tâm xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng hiệp thương dân chủ, sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên; Việc đổi mới tổ chức của Mặt trận phải trên cơ sở nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận, tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khóa XII). Nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp tuyên tuyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 45 đại biểu tham gia vào Uỷ ban MTTQ thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tái cử đồng chí Nguyễn Thọ – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Hà Lam khoá VIII giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thị trấn Hà Lam khoá IX và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQ huyện Thăng Bình khoá X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                                                                                                             Nguyễn Văn Đông – HUV, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Tác giả: Nguyễn Văn Đông - PCT UBMTTQVN huyện

[Trở về]

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
Địa chỉ: tổ 09 - Thị trấn Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.874248 - Fax: 02353.874248
Email: mattranthangbinh@gmail.com
Phát triển bởi UBMT Huyện Thăng Bình

Tổng số lượt truy cập

30151

Đang online

1