Mode:         
Thứ hai, ngày 16/07/2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9!

UBMTTQVN HUYỆN

STT Ảnh đại diện Họ & tên Chức vụ Điện thoại / Email
 
1 Hùng Hồ Văn Minh

HUV – Chủ tịch

Lãnh đạo

 0947010107

minhvphutb@gmail.com

 

2 Hùng

Nguyễn Văn Đông

HUV –  Phó Chủ tịch

Lãnh đạo

 0905680395
 3.674.248
 nvdongbm@gmail.com

 

   
3 Long

Lê Văn Thảo

Ủy viên Thường trực

  01694818272
 3.674.248

 

   
4 Phương

Cao Thị Phan Anh

Ủy viên Thường trực

 0916944929
 3.874.248
 phananhtt89@gmail.com

 

 
5 Phương

Huỳnh Thị Thự

Kế toán trưởng

 01692765306
 3.675.248
 thumtthangbinh@gmail.com

 

 
6 Long

Nguyễn Tấn Trọng

Chuyên viên

 0977227760
 3.674.248
 tantrong268@gmail.com

 

 
7 Lệ

Nguyễn Thị Bích Vân

     Thủ quỹ

 0977387993
 3.675.248

 

 
8 Truyền

Phan Thị Minh

Văn Thư - Văn phòng

 0905006375
 3.874.248
minhpt08@gmail.com

 

 
9 Thủy

Phan Tấn Cương

Lái xe

 0905356653
 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
Địa chỉ: tổ 09 - Thị trấn Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.874248 - Fax: 02353.874248
Email: mattranthangbinh@gmail.com
Phát triển bởi UBMT Huyện Thăng Bình

Tổng số lượt truy cập

30150

Đang online

1